సి.ఎన్.చంద్ర శేఖర్ కు సోమేపల్లి సాహిత్య పురస్కారం

IMG-20160130-WA0031IMG-20160130-WA0032

సోమేపల్లి సాహిత్య పురస్కారాన్నిగజల్ శ్రీనివాస్ నుండి అందుకుంటున్నప్రముఖ కథా రచయిత సి.ఎన్.చంద్ర శేఖర్.

Share This Post

2 Comments - Write a Comment

Leave a Reply